Uw partner in diepvriesgroenten

Duurzaam ondernemen

Sinds geruime tijd hebben wij voor het pad van duurzaam ondernemen gekozen. Wij zijn er immers  van overtuigd dat deze visie op lange termijn een meerwaarde oplevert, zowel voor het bedrijf als zijn omgeving.

Door het nemen van gerichte stappen en door doelbewust te investeren,  proberen wij op diverse fronten de impact van onze productie op milieu en klimaat te reduceren. 

  • Via gerichte waterrecuperatie en –zuivering streven we ernaar ons waterverbruik te optimaliseren. 
  • Bovendien wordt er ingezet op de reductie en optimalisatie van het energieverbruik tijdens het productieproces. 
  • Wij proberen eveneens de voedselverliezen gedurende het productieproces te minimaliseren.
  • We hebben ook aandacht voor het sorteren en recycleren van ons afval.

Onze energie en inzet werd beloond door het winnen van de Award van “Staden onderneemt”. Meer info op www.stadenonderneemt.be

De keuze om  milieu- en energiebewust produceren is weliswaar een continu proces waarin wij ons verder voor blijven inzetten.